Prima pagină » Curtea Europeana de Arbitraj– o instanță arbitrală globală și domestică unică cu prezență statornicită în Romania sau despre cum să ai acces la servicii de soluționare a   litigiilor printr-un arbitraj de calitate deopotrivă național cât și internațional

Curtea Europeana de Arbitraj– o instanță arbitrală globală și domestică unică cu prezență statornicită în Romania sau despre cum să ai acces la servicii de soluționare a   litigiilor printr-un arbitraj de calitate deopotrivă național cât și internațional

by Elena Paraschiv-Pop

Curtea de Arbitraj a fost înființată în cadrul Centrului European de Arbitraj și mediere  d’Arbitrage et de Médiation, care din 1959 este o entitate juridică, conform legii Alsacia-Moselle, cu sediul principal la Strasbourg, Franța, sub patronajul Consiliului Europei și altor instituții de prestigiu din rândul comunității de business și academice.

Curtea Europeană de Arbitraj vine cu prezențe naționale bine stabilite în diferite jurisdicții sub forma RegistraturiiInternaționale pentru Europa Centrală și de Nord și a celei pentru Europa de Sud și Est, a celei pentru Zona Mediteraneană, Orientul Mijlociu și Marea Neagră dar și sub forma unor capitole naționale create în 16 țări din Europa, Africa și Orientul Mijlociu, printre care și România. 

  1. Crearea Capitolului Național pentru Romania 

De la înființare, Curtea Europeană de Arbitraj s-a prezentat ca forum de arbitraj deopotrivă internațional și domestic cu misiunea clară de a asigura servicii de arbitraj pentru părți și de a contribui la promovarea arbitrajului și medierii.

Prin crearea de capitole naționale, Curtea Europeană de Arbitraj a reușit să își promoveze serviciile de administrare a procedurilor arbitrale domestice prin implicareaprofesioniștilor în arbitraj cunoscători ai realităților naționale, cu reputație recunoscută în promovarea arbitrajului la nivel național și internațional.

Comitetul Executiv al fiecărui capitol național este desemnat de Comitetul Executiv al Curții, care îi va defini sarcinile. Comitetul executiv al unui capitol național este format din 5 până la 9 membri dintre care Comitetul executiv al Curții va alege președintele. Președintele Comitetului Executiv poate lua singur toate deciziile urgente, sub rezerva ratificării de către Comitetul Executiv însuși.

Și în ceea ce privește Romania,  Curtea Europeană de Arbitraj optează pentru aceeași abordare prin crearea unui capitol național și numirea în februarie 2022 unui comitet executiv a capitolului național, alcătuit din 7 membrii, capabil să administreze arbitrajul sub jurisdicție românească.

  1. Competența Capitolului Național 

Conform  Regulilor de arbitraj adoptate de Curtea Europeană de Arbitraj, capitolele naționale  au în competență în mod expres și exclusiv administrarea arbitrajului domestic.

În vederea delimitării competenței Capitolului Național de cea a Comitetului Executiv al Curții, prin Regulile sale Interne, Curtea Europeană de Arbitraj consideră ca fiind arbitraje domestice: procedurile între două sau mai multe părți cu domiciliul sau cetățenia aceluiași stat, având loc în statul menționat și fiind guvernate în plus față de regulile de arbitraj de lege procesuală (lex arbitri) în vigoare în acel statdefinițiîn spiritul legislației române în materie.

Toate celelalte proceduri sunt  considerate de către Curte, de către capitolele sale naționale și de către părți, ca fiind internaționale și intrând în competența de soluționare a Curții Europene de Arbitraj și nu în competența  exclusivă Capitolelor Naționale. 

Un Comitet format din trei membri va fi format de către Comitetul Executiv al fiecărui Capitol Național pentru numirea arbitrilor sau mediatorilor în procedurile care intră în competența acelui Capitol, precum și pentru a decide asupra confirmării nominalizării de arbitri sau mediatori făcute de părți.

Comitetul Executiv al Capitolului Național decide și asupra cererii de recuzare a arbitrilor formulată în cadrul procedurilor de arbitraj care intră în competența sa.

  1. Reguli de arbitraj inovative 

Curtea Europeană de Arbitraj a adoptat în 2021 Reguli de Arbitraj inovative care diferă de cele adoptate de multe alte instituții arbitrale care au în vedere mai multe aspecte ce sporesc eficiența procedurilor arbitrale prin introducerea tribunalului arbitral de apel (art. 24.12 din Reguli), a noțiunii de arbitraj internațional (punct 3 din Preambul) și o durată a procedurilor arbitrale limitată la 9 luni procedurilor arbitrale, cu doar două prelungiri posibile, fiecare de maximum 6 luni, acordate numai dacă apar circumstanțe excepționale (art. 24.1. din Reguli).

De asemenea Curtea Europeană de Arbitraj propune pentru eficientizarea procedurilor o clauză standard cu arbitru unic, pe care părțile o pot amenda. 

  1. Posibilitatea de adopta reguli adaptate Capitolelor Naționale

Regulile de arbitraj – ediția 2021 prevăd în preambul l la punctul 14 că fiecare Capitol Național poate modifica regulile de arbitraj ale Curții, pentru a-și administra procedurile arbitrale interne locale. sub rezerva aprobării prealabile a Consiliului Centrului European de Arbitraj și Mediere care va fi acordată atunci când va fi necesar sau oportun. 

  1. Taxe arbitrale mai mici decât ale altor instituții arbitrale autohtone sau internaționale

Ca orice instituție arbitrală cu tradiție și experiență, Curtea Europeană de Arbitraj a adoptat și o listă de taxe arbitrale care acoperă taxele administrative și onorariile arbitrilor în funcție de valoarea litigiului.

La o verificare comparativă prin utilizarea calculatorului de costuri, se poate observa că taxele percepute de Curtea Europeană de Arbitraj ca preț al serviciilor de arbitraj prestate sunt mai mici în comparație cu cele percepute de instituții de arbitraj autohtone, ceea ce constituie un avantaj competițional serios. 

  1. Curtea Europeană de Arbitraj – Capitolul România  propune o listă de arbitrii hiperspecializati în domeniile de drept românesc

Spre deosebire de alte instituții de arbitraj autohtone sau internaționale, Curtea Europeană de arbitraj – Capitolul România  vine cu o ofertă unică de arbitrii hiperspecializati care acoperă la nivel de excelență practică și teoretica domenii foarte specifice ale dreptului, precum:  Parteneriate Public -Private & Dreptul Achizițiilor Publice Construction Law FIDIC and HG 1/2018,  Drept Imobiliar, Dreptul Proprietății Intelectuale, Drept Comercial și Corporatist, Fuziuni și Achziții, Dreptul artei, Dreptul concurenței și ajutor de stat, Dreptul muncii, Protecția Datelor Personale & GDPR, Dreptul Jocurilor de noroc, E commerce, Tehnologie & media, Drept bancar și financiara, Dreptul energiei și al rsurselor naturale, restructurare și insolventa. Arbitrii Curtii Europene de Arbitraj – Capitolul România sunt profesionișiti de excepție în domeniile  de drept menționate și au experiență masivă pe piața servicilor juridice  și de arbitraj din România și la nivel international. 

  1. Accesul comunității de afaceri din România la serviciile Curții Europene de Arbitraj 

Calea  accesării serviciilor Curții Europene de Arbitraj membrilor comunității de business din Romania și Europa  este introducerea în contractele pe care le încheie potrivit dreptului românesc a clauzei arbitrale: 

Orice litigiu care decurge din raporturile  dintre părțile la prezentul contract va fi  soluționat de un arbitru care va fi ales în conformitate cu Regulile de Arbitraj și Regulile Interne ale Curții Europene de Arbitraj care face parte din Centrul European de Arbitraj cu sediul la Strasbourg, în vigoare la momentul depunerii cererii de arbitraj. Adoptarea acestei clauze constituie acceptare a jurisdicției Curții Europene de Arbitraj. Sediul arbitrajului va fi ____. Limba procedurii este ______. normele de drept material aplicabile sunt _______________

Serviciile Curții Europene de Arbitraj sunt oferite prin intermediul website-ul său de la adresa: https://cour-europe-arbitrage.org/, care este accesibil în limba engleză, limba franceză și începând in luna octombrie 2022 și în limba română https://cour-europe-arbitrage.org/ro/

În contextul arbitrajului mondial, Curtea Europeană de Arbitraj este efectiv o instanță transnațională care joacă un rol semnificativ în jurisdicția românească.

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More