Prima pagină » Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Adresa site-ului nostru web este: https://business-voice.ro. BusinessVOICE este marca înregistrată și deținută de BUSINESS MIND S.R.L. 

BUSINESS MIND S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza BUSINESS MIND S.R.L., modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru https://business-voice.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionati cu acesta prin achizitionarea produselor si/ sau serviciilor disponibile pe platforma (inscrierea la evenimentele sau cursurile disponibile pe platforma Operatorului, achizitia produselor acestora [studii de industrie] etc.), prin completarea formularelor de pe site ori prin contactarea Operatorului, in situatia in care doar navigati pe acesta, ori in situatia in care luati legatura cu operatorii nostri prin intermediul apelurilor telefonice in sau outbound. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

Datele dumneavoastra sunt prelucrate de BUSINESS MIND S.R.L. in mod sigur, sens in care Operatorul a implementat o serie de masuri de ordin tehnic si organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificari accidentale sau ilegale, utilizari, divulgari sau acces neautorizate, in special atunci cand prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe sau interactionati cu platforma online https://business-voice.ro este BUSINESS MIND S.R.L., cu sediul in Mun. Bucureşti, Sectorul 6, Str. Topolovăț, Nr. 6, Camera 1, Bloc TD19, Scara 1, Etaj 5, Apartament 33, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/191/2018, avand CUI 38663272.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica contact@business-mind.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre BUSINESS MIND S.R.L. sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In aceasta calitate, veti primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului catre BUSINESS MIND S.R.L., o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

 • Prin „data cu caracter personal” se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.business-voice.ro  sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma ori prin achizitionarea de produse si/ sau servicii puse la dispozitie de catre BUSINESS MIND SRL.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este BUSINESS MIND SRL.

 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.business-voice.ro  ori care achizitioneaza produse si/ sau servicii disponibile pe platforma. 

 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de cookie-uri, respectiv detaliat in Politica de cookie-uri.

 • Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului. Aceasta poate fi reprezentata de companiile partenere ale Operatorului, precum societatile ce ofera servicii IT, juridice, de marketing etc.

 CE TIPURI DE DATE  CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Navigarea dumneavoastra pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 1. date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de contact, de abonare la newsletter, prin inscrierea la cursurile sau evenimentele promovate prin intermediul platformei, prin achizitia studiilor de industrie disponibile prin intermediul site-ului, prin contactarea Operatorului etc.), acestea fiind colectate in mod individual;
 2. date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

BUSINESS MIND S.R.L. colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

 1. In contextul achizitionarii de produse si/ sau servicii (inscrierea la evenimentele si cursurile disponibile pe site-ul Operatorului):
 2. nume si prenume;
 3. numar de telefon; 
 4. adresa de e-mail;
 5. functie/ pozitie, respectiv societate angajatoare/ colaboratoare/ reprezentata;
 6. orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului in vederea achiztionarii studiilor de industrie, respectiv inscrierii la evenimentele sau cursurile promovate de Operator pe site.

Nota: Pentru platile efectuate cu cardul bancar, Operatorul utilizeaza serviciile procesatorului de plati online partener NETOPIA Payments. In aceasta situatie datele dumneavoastra nu vor fi prelucrate de Operator, activitatea de efectuare a platii intrand sub cerintele prevazute in Politica de confidentialitate a procesatorului de plata partener. La momentul optarii efectuarii platii prin intermediul cardului bancar veti fi redirectionat catre platforma de plata a procesatorului de plati, unde tranzactia cu cardul este efectuata in conditii de siguranta deplina. Pentru mai multe informatii relative la particularitatile prelucrarilor de date efectuate de procesatorul de plati partener va invitam sa accesati Politica de confidentialitate a acestui Operator.

 • Pentru completarea formularului de contact:
 • nume si prenume;
 • profesie;
 • adresa de e-mail;
 • numele companiei reprezentate si industria;
 • orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea casetei „Mesajul tau”.
 • In contextul convorbirilor telefonice inbound/outbound
 • vocea;
 • numarul de telefon;
 • alte categorii de date personale pe care persoana vizata le pune la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:
 • nume si prenume;
 • adresa de e-mail etc.
 • Pentru abonarea la newsletter:
 • nume si prenume;
 • adresa de e-mail;
 • orice alte informatii pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea casetei „Mesaj”.

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de cookie-uri de la nivelul subsolului Platformei.

Furnizorul de servicii procesare plati va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: datele cardului bancar (numar card, CVC etc.), numele si prenumele detinatorului cardului. Acest furnizor de servicii procesare plataprelucreaza datele dumneavoastra in calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acestia sunt supuse Politicii sale de confidentialitate.

! Nota: BUSINESS MIND S.R.L. a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati, servicii marketing etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre BUSINESS MIND S.R.L. si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de BUSINESS MIND S.R.L., in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.

BUSINESS MIND S.R.L. poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 17 din GDPR, respectiv:

a.         executarea unui contract;

b.         indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;

c.         exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

d.         protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;

e.         indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;

f.          arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;

g.         apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;

h.         pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

IN CE SCOP SI IN BAZA CARUI TEMEI LEGAL PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

BUSINESS MIND S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

 1. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele si serviciile comercializate pe Platforma www.business-voice.ro si al incheierii vanzarii la distanta;
 2. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing si acceptarii de cookie-uri, altele decat cele esentiale;
 3. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.business-voice.ro  sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online;
 4. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale (spre exemplu, a obligatiilor in materie fiscala) care ii revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016).

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca BUSINESS MIND S.R.L. sa:

 1. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 3. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 4. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de BUSINESS MIND S.R.L.;
 6. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile apartinand BUSINESS MIND S.R.L..

DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul BUSINESS MIND S.R.L. prin intermediul website-ului www.business-voice.ro  sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Spre exemplu, in situatia in care detineti calitatea de client al Operatorului, acesta din urma va prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior incheierii acestora, conform obligatiilor legale care revin in sarcina BUSINESS MIND S.R.L.. Spre exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioada de 5 ani de la emiterea acestora).

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Linkedin, Facebook, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele dumneavoastra prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma. 

BUSINESS MIND S.R.L. se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, procesare plati, juridice, marketing etc.

De asemenea, datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate si de partenerul nostru care presteaza servicii de procesare plati (NETOPIA PAYMENTS) pentru BUSINESS MIND S.R.L.. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente achizitionarii de produse si/ sau servicii.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.business-voice.ro  poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a BUSINESS MIND S.R.L. nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETINETI IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu BUSINESS MIND S.R.L., ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 •  Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@business-mind.ro
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului;
 •  Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si BUSINESS MIND S.R.L., este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212; 

Fax: 0.318.059.602; 

E-mailanspdcp@dataprotection.ro;

Pagina webwww.dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa BUSINESS MIND S.R.L. prin transmiterea unei solicitari la adresa: Mun. Bucureşti, Sectorul 6, Str. Topolovăț, Nr. 6, Camera 1, Bloc TD19, Scara 1, Etaj 5, Apartament 33 sau la adresa de corespondenta electronica contact@business-mind.ro

DISPOZITII FINALE

Daca BUSINESS MIND S.R.L. va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri prezente pe website-ul www.business-voice.ro 

                                                                        BUSINESS MIND S.R.L.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More