Prima pagină » Guvernul a adus iar modificări la Codul Fiscal față de cele anunțate în 4 iulie

Guvernul a adus iar modificări la Codul Fiscal față de cele anunțate în 4 iulie

by Elena Paraschiv-Pop

Ministerul Finanţelor a publicat un nou proiect de modificare a Codului Fiscal, principalele noutăţi faţă de documentul publicat în 4 iulie vizând noi termene pentru impozitului specific şi modificări în legătură cu sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Potrivit Agerpres, Ministerul Finanţelor propune abrogarea impozitului specific unor activităţi, începând cu 1 ianuarie 2022, faţă de luna august a acestui an cum era în prima propunere de proiect.

„Se propune abrogarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte noul proiect de act normativ.

Impozitul specific unor activităţi este reglementat de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare. Acesta este datorat de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Potrivit documentului, în cazul veniturilor obţinute din jocuri de noroc, se propune menţinerea modalităţii de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranşe de venit asupra fiecărui venit brut, cu cote de impunere cuprinse între 10% şi 40%. Totodată, baremul de impunere propus cuprinde şi modificarea tranşelor de venit. În cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri se propune modificarea plafonului neimpozabil la nivelul a 600 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut primit de contribuabil.

Citește și articolul: Comisia Europeană a revizuit în creștere prognoza privind avansul economiei României în 2022

În prezent, cotele de impunere sunt cuprinse între 1% şi 25% şi nu sunt impozabile veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Potrivit documentului, modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor promovate prin proiectul de ordonanţă sunt: aplicarea opţională a sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor prin reducerea plafonului veniturilor obţinute în anul precedent, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro; pentru anul fiscal 2023, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi celelalte elemente care constituie baza impozabilă, sunt cele înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile la 31 decembrie 2022;

De asemenea, instituirea condiţiei ca microîntreprinderea să aibă cel puţin un salariat, situaţie în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%; condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită numai dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 zile, având în vedere faptul că, potrivit Codului muncii, suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

„Pentru descurajarea unor practici de suspendare repetată a raporturilor de muncă, în cursul unui an fiscal, se propune limitarea la un singur caz de suspendare şi pe o perioadă de cel mult 30 de zile pentru ca această condiţie, referitoare la deţinerea unui salariat, să fie considerată îndeplinită”, se precizează în document.

Alte modificări vizează instituirea unei condiţii de deţinere de titluri de participare de către acelaşi acţionar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi în cazul acţionarilor asociaţilor care deţin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot; limitarea la 20% a veniturilor obţinute din consultanţă şi management; excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

De asemenea, se are în vedere eliminarea posibilităţii de opţiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situaţia în care erau îndeplinite condiţiile legate de valoarea capitalului social şi a numărului de salariaţi; menţinerea cotei de impozitare de 1%; efectuarea unor corelări tehnice pentru integrarea noilor condiţii de încadrare în regulile fiscale în vigoare.

Documentul mai prevede stabilirea ordinii de scădere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, cheltuieli pentru UNICEF şi alte organizaţii internaţionale, precum şi achiziţii de aparate de marcat electronice fiscale puse în funcţiune; modificarea termenului de depunere a declaraţiei informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor, corelat cu termenul de depunere a declaraţiei de impozit pentru trimestrul IV, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative; clarificarea valorii impozitului asupra căruia se aplică reducerea de impozit reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020.

Sursă articol: wall-street.ro

Sursă foto: Pixabay

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More