Prima pagină » Soluțiile bazate pe energii regenerabile stimulează veniturile Grupului Aniston în prima jumătate a anului (+34,5%), în timp ce profitalitatea continuă să crească

Soluțiile bazate pe energii regenerabile stimulează veniturile Grupului Aniston în prima jumătate a anului (+34,5%), în timp ce profitalitatea continuă să crească

by Elena Paraschiv-Pop

REZULTATE FINANCIARE DIN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2023

· Venituri nete de 1.526 milioane de euro, o creștere totală de 34,5% față de primul semestru din 2022 (+5,2% pro-forma) 

· EBIT ajustat s-a ridicat la 153 de milioane de euro[1], în creștere cu +61,9% față de primul semestru din 2022 

· Profitul net a fost de 102 milioane de euro, cu o creștere de +53,7% față de prima jumătate a anului 2022 (S1)

· Fluxul de numerar liber s-a situat la -39 milioane de euro, față de -63 milioane de euro în S1 2022

· Datorie netă[2] de 703 milioane de euro, ca urmare a ieșirii de numerar pentru achiziția Wolf-Brink (fostă „CENTROTEC Climate Systems”), plata dividendelor și creșterea sezonieră a capitalului de lucru net.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 27 IULIE 2023

• Numirea unui membru executiv și a unui membru neexecutiv

NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL

• Maurizio Brusadelli a fost numit în funcția de director general (CEO)

„Primele 6 luni ale anului 2023 confirmă soliditatea strategiei noastre privind portofoliul. Ne bucurăm de o dinamică puternic pozitivă în Germania – cea mai mare piață a noastră începând cu acest an – atât cu Wolf, cât și cu Elco, în timp ce în Italia, unul dintre principalele noastre motoare de creștere în 2022, cererea nu și-a revenit încă. Rezultatul consolidat arată o creștere solidă a veniturilor, completată de o creștere și mai puternică a profitabilității”, a spus Paolo Merloni, președinte executiv. „Îmi face plăcere, de asemenea, să îi urez bun venit în echipă lui Maurizio Brusadelli, noul nostru CEO. Sunt convins că experiența sa profesională, împreună cu abilitățile sale manageriale și personale –  pe care am avut ocazia să le observ îndeaproape în aceste prime săptămâni în care am lucrat împreună – sunt combinația perfectă pentru Grupul nostru și vor contribui la accelerarea în continuare a dezvoltării noastre, în concordanță cu angajamentul de a genera valoare pe termen lung pentru noi şi partenerii noştri. În acelaşi timp, îi mulțumesc încă o dată lui Laurent Jacquemin pentru contribuția sa extraordinară la creșterea durabilă a Grupului Ariston în ultimii 30 de ani şi mă bucur că ne va fi în continuare alături în calitate de membru al Consiliului de administrație.”, a completat Paolo Merloni, președinte executiv.

Îi predau ștafeta lui Maurizio și sunt mândru de evoluția continuă a soluțiilor noastre sustenabile la nivel global și de faptul că decizia noastră de a accelera în continuare ritmul pe segmentul energiilor regenerabile și de a continua să consolidăm poziționarea Grupului Ariston în Europa dă roade”, a spus Laurent Jacquemin, adăugând: La rândul meu, doresc să-i mulțumesc lui Paolo Merloni pentru încredere și prietenie, precum și tuturor colegilor talentați cu care am avut privilegiul de a lucra de-a lungul timpului. Îi transmit cele mai bune urări lui Maurizio.

„Sunt încântat să îmi încep activitatea în cadrul Grupului Ariston în calitate de nou CEO și sunt onorat de încrederea acordată de Consiliul de Administrație. Am ocazia de a construi pornind de la o bază solidă, clădită pe o istorie bogată, valori puternice, tehnologii de ultimă oră, mărci renumite și talente remarcabile, și aștept cu nerăbdare să colaborez cu Paolo, cu echipa de conducere și cu ceilalţi colegi din cadrul Grupului din întreaga lume pentru a valorifica oportunitățile de care se va bucura industria noastră, aflată în centrul tranziției energetice”, a concluzionat Maurizio Brusadelli, director executiv.

Consiliul de administrație al Ariston Holding N.V. (MTA/EXM; simbol Bloomberg: ARIS IM) s-a întrunit astăzi 3 august și a aprobat raportul semestrial consolidat pentru cele șase luni care se încheie la 30 iunie 2023 („S1 2023”).

REZULTATE CONSOLIDATE PE PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2023

Veniturile nete s-au ridicat la 1.525,6 milioane de euro, o creștere de 34,5% față de cele 1.134,5 milioane de euro înregistrate în prima jumătate a anului 2022.

Încă o dată, principalul motor de creștere a fost cererea puternică de pompe de căldură în Germania și pe unele piețe învecinate, de care Grupul a beneficiat prin intermediul mărcii sale Elco, precum și activitatea generată de noua achiziție Wolf-Brink, în timp ce creșterea organică s-a menținut la aproape același nivel din cauza cererii slabe pe alte piețe europene, în special în Italia, ca urmare a modificărilor de reglementare în ceea ce privește aplicarea stimulentelor.

Milioane EURS1 2023S1 2022Diferențădin care M&A
Confort termic1.433,81.042,4+37,5%403,8
Arzătoare43,443,8-0,9% 
Componente48,448,4+0,1% 
Total1.525,61.134,5+34,5%403,8
Milioane EURS1 2023S1 2022Diferențădin care M&A
Europa1.147,7740,4+55,0%398,5
Americi122,6141,8-13,5% 
Asia/Pacific & MEA255,2252,4+1,1%5,3
Total1.525,61.134,5+34,5%403,8

Efectul de schimb valutar a devenit negativ în al doilea trimestru, totalizând -0,5% pentru prima jumătate a anului, în timp ce consolidarea pentru întreaga perioadă a activităţii companiei Wolf-Brink, achiziționată în ianuarie, a reprezentat un plus de 35,6%. Pentru o mai bună evaluare a tendințelor de bază ale pieței, merită menționat faptul că creșterea pro-forma (incluzând Wolf-Brink și în baza de comparație pentru primul semestru din 2022) s-a ridicat la +5,2%.

Rezultatul EBITDA a ajuns la 202,2 milioane de euro, în creștere cu 52,4% față de 132,7 milioane de euro în primul semestru din 2022, în timp ce EBIT s-a situat la 146,1 milioane de euro, în creștere cu 64,9% față de 88,6 milioane de euro în primul semestru din 2022.

Aceste marje sunt, de asemenea, prezentate într-o formă ajustată, care este mai potrivită pentru a evalua tendința operațiunilor comerciale regulate, prin excluderea costurilor sau veniturilor care nu sunt reprezentative pentru acestea. Principalele ajustări pentru această perioadă sunt legate de costurile directe suportate din cauza inundațiilor din septembrie 2022 (fără includerea despăgubirilor aferente din asigurări)[3] , și – doar la EBIT – amortizarea alocării prețului de cumpărare aferent achizițiilor anterioare.

EBITDA ajustat s-a ridicat la 206,7 milioane de euro, o creștere de 52,6% față de 135,5 milioane de euro înregistrate în prima jumătate a anului 2022, cu o creștere a marjei la veniturile nete de la 11,9% la 13,5%.

EBIT ajustat s-a ridicat la 153,3 milioane de euro, în creștere cu 61,9% față de 94,7 milioane de euro în primul semestru din 2022. Marja corespunzătoare veniturilor nete a crescut de la 8,3% la 10,1% datorită normalizării unor elemente de cost (logistică, energie, materii prime), mixului de piață favorabil și reportării prețurilor, alături de o performanță remarcabilă a Wolf-Brink.

Profitul net a ajuns la 101,9 milioane de euro în primele şase luni ale acestui an, o creștere de 53,7% față de cele 66,3 milioane de euro înregistrate în prima jumătate a anului 2022. Rata de impozitare a trecut de la 23% la 25%, ca urmare a consolidării Wolf-Brink.

Fluxul de numerar liber în perioada vizată s-a ridicat la -38,8 milioane de euro, față de -62,8 milioane de euro în primul semestru din 2022. Îmbunătățirea este asociată cu un EBITDA mai mare compensată parțial de o absorbție mai mare a capitalului circulant net, de cheltuieli de capital mai mari și de o normalizare a indicatorului „Alte modificări” care a inclus o creștere semnificativă a evaluării Mark-to-Market a unor active în prima jumătate a anului 2022.

Îndatorarea financiară netă la sfârșitul perioadei de raportare (calculată în conformitate cu recomandările ESMA 32-382-1138) a trecut de la 60,2 milioane de euro numerar net la începutul anului la 703,3 milioane de euro datorie netă, din cauza fluxului de numerar negativ, a plății dividendelor și, mai ales, a ieșirii de numerar legată de achiziția Wolf-Brink.

În scopuri comparative, aplicând metoda de calcul utilizată înainte de adoptarea recomandărilor ESMA, poziția financiară netă a trecut de la 98,9 milioane de euro numerar net la 658,2 milioane de euro datorie netă. Principalele diferențe constau în includerea de către ESMA în categoria pasivelor a opțiunilor de vânzare și de cumpărare legate de achiziții, și neutralizarea raportării pozitive la piață a instrumentelor derivate.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL

O adunare generală extraordinară a avut loc la Schiphol, Olanda, la 27 iulie 2023. Ordinea de zi a constat în următoarele puncte:

• Numirea lui Maurizio Brusadelli în funcția de director executiv

• Numirea lui Laurent Jacquemin în poziţia de director neexecutiv

Ambele puncte de pe lista de vot au fost aprobate. Procesul-verbal al reuniunii, inclusiv rezultatele votului, este disponibil în secțiunea „Guvernanță -> Adunare generală extraordinară” de pe site-ul corporativ www.aristongroup.com.

Consiliul de administrație, luând act de rezultatele Adunării generale extraordinare din 27 iulie, i-a mulțumit lui Laurent Jacquemin pentru serviciile sale în calitate de director general până la acea dată și a procedat la numirea lui Maurizio Brusadelli în funcția de director general, cu efect imediat.

* * * * *

În conformitate cu Instrucțiunile privind regulile piețelor organizate și administrate de Borsa Italiana (Titlul IA.2, Secțiunea IA.2.1), Ariston Holding NV comunică în mod oficial că luna mai a fost selectată – până la noi dispoziţii – pentru plata dividendelor aferente exercițiului financiar precedent.

Această declarație este emisă pentru a respecta obligațiile stabilite de Borsa Italiana S.p.A. și nu trebuie interpretată ca o confirmare sau o indicație privind dividendele viitoare. Orice decizie în acest sens este rezervată Adunărilor Generale Anuale ale acționarilor, convocate pentru a aproba rezultatele fiecărui exercițiu financiar.

* * * * *

Raportul semestrial este disponibil în format electronic la depozitarul autorizat www.1info.it și pe site-ul web al societății www.aristongroup.com, la secțiunea „Investitori și guvernanță”. Acesta a fost întocmit în conformitate cu Codul civil olandez și cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aplicabile, nu face obiectul auditului și nu este publicat în format ESEF.

Prezentarea rezultatelor pentru prima jumătate a anului 2023, destinată analiștilor, care include perspectivele conducerii pentru restul anului, va fi disponibilă la depozitarul autorizat www.1info.it și pe site-ul www.aristongroup.com, în secțiunea „Investitori și guvernanță” („Investors & Governance”).

O teleconferință dedicată analiștilor financiari și profesioniștilor în domeniul investițiilor a avut loc pe 3 august, ora 15:00 CEST.

Despre Grupul Ariston

Grupul Ariston este lider mondial în domeniul soluțiilor durabile pentru încălzirea apei calde și a spațiilor, al componentelor și al arzătoarelor. În 2022, Grupul, cu includerea pro-forma a Wolf-Brink, a raportat venituri de aproape 3,1 miliarde de euro. În prezent, Grupul Ariston are peste 10.000 de angajați, birouri de reprezentare în 43 de țări, 28 de unități de producție și 30 de centre de cercetare și dezvoltare pe 5 continente. Grupul Ariston este listat pe Euronext Milano din noiembrie 2021.

Grupul Ariston își demonstrează angajamentul față de sustenabilitate prin dezvoltarea de soluții regenerabile și de înaltă eficiență, cum ar fi pompe de căldură, pompe de căldură pentru încălzirea apei, soluții hibride și sisteme solare termice. Grupul se remarcă, de asemenea, prin investiții continue în inovație tehnologică, digitalizare și sisteme avansate de conectivitate.

Grupul oferă o gamă completă de produse, soluții și servicii, în principal sub mărcile globale Ariston, ELCO și Wolf, și operează, de asemenea, sub mărci emblematice precum Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, ATAG, Brink, Chromagen, Racold, precum și Thermowatt și Ecoflam în domeniul componentelor și al arzătoarelor.


[1] Include o despăgubire de 4 milioane de euro (prima tranșă) pentru întreruperea activității ca urmare a inundațiilor la două fabrici în 2022

[2]Calculat în conformitate cu indicaţiile ESMA 32-382-1138

[3] Se aplică costurilor directe și rambursărilor acestora. În schimb, prima tranșă a despăgubirii pentru întreruperea activității în urma inundațiilor (4 milioane de euro, sau 26 de puncte procentuale din venitul net) a fost înregistrată în al doilea trimestru la rubrica „Alte venituri și sume încasate” și este inclusă în toate cifrele ajustate și neajustate

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More